Конкурс „Великденско яйчице“

  Нашите креативни ученици показаха уменията си, научени в часовете по Компютърно моделиране в начален етап. Те участваха  в онлайн конкурс  „Великденско яйчице“ на ОДК Несебър. Грамоти за своите дигитални картички получиха Александра Стоянкова – 1. В клас , Ивон Дачева – 1. В клас, Антон Запрянов – 2. А клас, Алекс Табаков- 3. Г клас, Георги Николов – 3. Г клас, Георги Паунов –  3. Г, Алекс Михайлов – 4. Б клас, Белослава Върбанова – 4. Б клас,  Калоян Панайотов – 4. В клас и Йоан Кузмов – 4. Г клас

.