Коледно тържество в IVa клас

В навечерието на Коледа, на 20.12.2016 г. учениците от IVa клас организираха пред своите родители, съучениците от IVб,в класове и гостите, тържествена програма. Бяха представени коледни песни, стихотворения и пиесата „Бъдни вечер“. Под ръководството на класния ръководител госпожа Таня Станчева, като истински актьори учениците пресъздадоха народните обичаи и вярвания, свързани с Бъдни вечер и Коледа.