понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

КНИГИ СРЕЩУ ФИЛМИ

На 14.11.2023г в часа по английски език на 7 в клас вместо типичното съчинение се проведе ДЕБАТ на тема „Книги срещу Филми“.

Учениците подготвиха презентации и плакати на английски, представяйки завидни умения както в компютърните технологии, така и в изобразителното изкуство.

Двамата водещи ученици Игор и Петър изказаха своите доводи за и против четенето на книги и гледането на филми, като умело боравиха с английската лексика, следвайки изучаваните граматични структури. 

Всеки един от класа бе подготвен с въпроси към тях, след което учениците заедно с учителя по английски И. Дикова оцениха тяхното передставяне и гласуваха в три категории: въвеждаща презентация; по-добри доводи при отговаряне на въпроси; правилен изказ. 

Въпреки всеобщото мнение на класа, че Игор изведе безспорни доказателства за ползите от четенето на книги, все пак учениците оцениха представянето на Петър и неговият отбор като по-убедително и по-добре защитено мнение в полза на гледането на филми. 

В крайна сметка, ползата бе за целия клас, който неусетно се включи в дебат изцяло на английски език, което бе и целта на учителя.