сряда, декември 6, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Библиотеките като образователна среда

Книга на седмицата: „Васил Левски“ – Захари Стоянов

Анонс:

Задачата е една от най-трудните. За да се напише биографията на Васил Левски, значи да се състави историята на ония български тайни общества, в които участвуваше всичката българска интелигенция, които се наричаха комитети и на които деятелността се захваща от 1870-1875 година. Наистина, че Левски умря по-рано, но независимо от всякакви централни и частни комитети той е работил предварително на своя глава, докато съедини духовете, цели пет години (1865-1870). Ни библиотека, ни вестници, ни възпоменания, ни някакви си архиви съществуват, към които да можеда се обърне бъдещият биограф на Васил Дякона. 

Възможно ли е да се напише така лесно биографията на тоя човек? Всички негови другари, които са го познавали отблизо, които са знаели пътеките на Левски, не живеят днес.

За да се разбере колко-годе що за човек е бил Левски, трябва да се посетят следующите няколко градове…Хората, с които трябва да се срещне човек в тия градове излязат на няколко стотини. 

И в двете свободни Българии, на които в основата на съществованието има турено и нещо от Левски, не е настанало още онова време, щото да се признае и той за народен труженик. Доказателство затова е неговият почнат уж паметник в София, който се състои от няколко очукани камъци. Тук, под тия камъци, почива скромно славата на България!…

Из «Васил Левски», Захари Стоянов