Класни стаи – разпределение

Уважаеми родители и ученици,
Може да се запознаете с актуалното разпределение на парлелките по класни стаи и смени за новата учебна 2020/2021 година (тук).