Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика:

1.    Петко Костадинов – IV клас

2.    Петя Василева – V клас

3.    Таня Костова – V клас

4.    Калоян Димов – V клас

5.    Браян Колев – V клас

6.    Теодора Георгиева – V клас

7.    Велин Лапков – VI клас

8.    Константин Коловски – VII клас

Информация за датата, часа и мястото на провеждане на областния кръг на олимпиадата ще бъде оповестена допълнително.

Ръководството на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ поздравява учениците и им пожелава успех!

д-р ИРЕНА ДУШКОВА

Директор