вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Класирани за свободното място „Учител по математика“

Кандидат с вх. № 5219/09.09.2021
Резерва:
Кандидат с вх. № 5158/08.09.2021

Класираните кандидати се канят да се явят на 13.09.2021 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на
представените документи, медицинско свидетелство за работа като учител и свидетелство за съдимост.
С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!

От ръководството