вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Класирани за свободното място „Учител по английски език“

Кандидат с вх. No 3057/09.02.2022
Резерва:
Кандидат с вх. No 3220/14.02.2022

Каним класирания кандидат да се яви на 21.02.2022 г. в канцеларията на ЗАС за
подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените
документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От ръководството