Класирани за свободното място „Учител начален етап“

Кандидат с  вх. № 3141/11.02.22 г.

Класираният кандидат се кани да се яви на в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!

От ръководството