събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Класирани за свободното място „Ресурсен учител“

Кандидат с вх. No 2110/21.12.2021г.

Класираният кандидат се кани да се яви на 23.112.2021 г. в канцеларията на
ЗАС за подписване на трудов договор, като носи оригиналите на
представените документи.

От ръководството