Класирани за свободното място
„Учител ГЦОУД“

Кандидат с вх. № 1300/16.12.2022 г.
Кандидат с вх. № 1211/14.12.2022 г.

Резерва:
Кандидат с вх. № 1282/15.12.2022 г.

Кандидатите следва да представят необходимите за сключване на трудов
договор документи на 22.12.2022 година.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!