вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Класирани за свободното място
„Учител по информатика и информационни технологии“

Кандидат с вх. № 280/29.09.2022 г.

Резерва:
Кандидат с вх. № 291/30.09.2022 г.

Молим класираният кандидат да се яви на 13.10.2022 г. в канцеларията на ЗАС
за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на представените
документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!