събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Класирани за свободни места за учители в СУ „Св. П. Хилендарски“

Класирани за свободното място „Учител по география и икономика“

Кандидат с вх. № 4979/25.08.2021

Резерва:

Кандидат с вх. № 5043/30.08.2021

Класирани за свободното място „Учител начален етап“

Кандидат с вх. № 5000/26.08.2021

Резерви:

Кандидати с вх. № 5001/26.06.2021

                № 4956/24.08.2021

Класирани за свободното място „Учител по български език и литература“

Кандидат с вх. № 5045/30.08.2021

Резерва:

Кандидат с вх. № 5051/30.06.2021

Класираните кандидати се канят да се явят на 08.09.2021 г. в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на представените документи.

С благодарност към всички, проявили интерес към обявените свободни места!

От ръководството