Класиране след проведен конкурс за длъжността „Учител по ИТ“

Класиране след проведен конкурс за длъжността „Учител по ИТ“

  1. Силвия Стайкова

Резерва:

  1. Диана Маркова