Класиране от конкурса за длъжността Психолог

Класиране след проведен конкурс за длъжността Психолог и учител по психология:

1. Галя Атанасова

Резерви:

2. Мария Стаматова

3. Албена Кадиева