събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Класиране за свободното място „Учител в ГЦОУД“


вх. № 2102/10.09.2020г.

вх. № 2136/11.09.2020г.

резерви:

вх. № 2107/10.09.2020г.

вх. № 2120/10.09.2020г.

Класираните кандидати се поканват да се явят на 15. 09. 2020 г. от 8:30 часа в канцеларията на ЗАС за подписване на трудов договор, като носят оригиналите на представените документи.