„… история има и става народ!“


Обединени под мотото „…история има и става народ!“, учениците от 12 б, в и г клас с преподавател В. Гуглева, представиха презентации за патрона на нашето училище – Свети  Паисий Хилендарски и неговото дело.