понеделник, декември 11, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Информация относно прилагане на ЗЗЛПСПОИН


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН се подават само за нарушенията, посочени в чл. 3 от закона.

Не се разглеждат анонимни сигнали, сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, сигнали за нарушения, извън посочените в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.

ПРАВИЛА за вътрешно подаване на сигнали в училището по ЗЗЛПСПОИН