Информация за приетите ученици в СУ „Св. П. Хилендарски“

Уважаеми родители,

Информация за закупуване на униформи на ученици приети в СУ „Св. П. Хилендарски“ може да намерите тук.