Информация за заболяваемостта – Covid-19

Уважаеми родители,

Тук ще отразяваме случаите на ученици/паралелки и учители/служители на училището, които са в карантина поради Covid-19.

 • 21.09. – 25.09.2020 г. в училището няма регистрирани нови случаи на Covid-19.
 • 30.09.2020 г. – 1 паралелка от VIII клас и 1 учител.
 • 05.10. – 09.10.2020 г. – няма случай на ученик/учител със съмнения за Covid-19 и установен случай на ученик/учител с Covid-19.
 • 13.10. 2020 г. – 1 (един) случай на ученик от XI клас с положителен тест за Covid-19. Паралелката не се карантинира. Предприети са действия по указания на РЗИ.
 • 12.10. – 16.10.2020 г. – 3 ученика карантинирани като контактни на близки от семействата, от 4в, 7в и 10г клас. Паралелките не се карантинират.
 • 19.10. – 23.10.2020 г. – карантинирани са 5 ученици като контактни на родители с Covid-19 от 4д, 8а, 8в, 12в клас и 1 учител, като контактен на близък от семейството.
 • 26.10. – 30.10.2020 г. – 2 учители (1 контактен и 1 болен); 5 ученици (4 контактни и 1 болен) от IIа, IIб, VIIIa, XIIa, XIIг клас.
 • 02.11. – 06.11.2020 г. – 9 карантинирани ученици от IIг, Vа, Vв, Vд, VIг, VIIа, VIIIв, контактни на член от семейството; 1 карантиниран учител, контактен на   член от семейството; 2 учители със заболяване Ковид 9.
 • 09.11. – 13.11.2020 г. – 4 ученици, карантинирани като контактни на член от семейството от 1в, 5б, 6б, 10а клас; 2 учители с Ковид 19; 3 учители, карантинирани, като контактни на член от семейството;  
 • 16.11. – 20.11.2020 г. – 2 карантинирани ученици от Iв и IIб клас,  контактни на член от семейството; 2 карантиниран учители, контактни на   член от семейството; 
 • 23.11. – 27.11.2020 г. – 5 ученици,  контактни на близки със заболяване; 1 учител с положителен PSR тест.
 • 30.11. – 04.12.2020 г. – 1 ученик, контактен на близки, 1 учител с положителен тест, 1 служител с положителен PSR тест.
 • 07.12. – 11.12.2020 г. – няма заболели и контактни учители и ученици.
 • 14.12. – 18.12.2020 г. – 1 учител с положителен PCR тест.
 • 21.12. – 23.12.2020 г – 1 учител с положителен PCR тест, 2 ученика контактни на близки с Kовид 19.
 • 04.01. -08.01.2021 г. – няма карантирани и с положителен PCR тест ученици, учители и служители.
 • 11.01. -15.01.2021 г. – 1 карантиниран ученик.

.

От ръководството