Информация за заболяваемостта – Covid-19

Уважаеми родители,

Тук ще отразяваме случаите на ученици/паралелки и учители/служители на училището, които са в карантина поради Covid-19.

 • 21.09. – 25.09.2020 г. в училището няма регистрирани нови случаи на Covid-19.
 • 30.09.2020 г. – 1 паралелка от VIII клас и 1 учител.
 • 05.10. – 09.10.2020 г. – няма случай на ученик/учител със съмнения за Covid-19 и установен случай на ученик/учител с Covid-19.
 • 13.10. 2020 г. – 1 (един) случай на ученик от XI клас с положителен тест за Covid-19. Паралелката не се карантинира. Предприети са действия по указания на РЗИ.
 • 12.10. – 16.10.2020 г. – 3 ученика карантинирани като контактни на близки от семействата, от IVв, VIIв и Xг клас. Паралелките не се карантинират.
 • 19.10. – 23.10.2020 г. – карантинирани са 5 ученици като контактни на родители с Covid-19 от IVд, VIIIа, VIIIв, XIIв клас и 1 учител, като контактен на близък от семейството.
 • 26.10. – 30.10.2020 г. – 2 учители (1 контактен и 1 болен); 5 ученици (4 контактни и 1 болен) от IIа, IIб, VIIIa, XIIa, XIIг клас.
 • 02.11. – 06.11.2020 г. – 9 карантинирани ученици от IIг, Vа, Vв, Vд, VIг, VIIа, VIIIв, контактни на член от семейството; 1 карантиниран учител, контактен на   член от семейството; 2 учители със заболяване Ковид 9.
 • 09.11. – 13.11.2020 г. – 4 ученици, карантинирани като контактни на член от семейството от 1в, 5б, 6б, 10а клас; 2 учители с Ковид 19; 3 учители, карантинирани, като контактни на член от семейството;  
 • 16.11. – 20.11.2020 г. – 2 карантинирани ученици от Iв и IIб клас,  контактни на член от семейството; 2 карантиниран учители, контактни на   член от семейството; 
 • 23.11. – 27.11.2020 г. – 5 ученици,  контактни на близки със заболяване; 1 учител с положителен PSR тест.
 • 30.11. – 04.12.2020 г. – 1 ученик, контактен на близки, 1 учител с положителен тест, 1 служител с положителен PSR тест.
 • 07.12. – 11.12.2020 г. – няма заболели и контактни учители и ученици.
 • 14.12. – 18.12.2020 г. – 1 учител с положителен PCR тест.
 • 21.12. – 23.12.2020 г – 1 учител с положителен PCR тест, 2 ученика контактни на близки с Kовид 19.
 • 04.01. -08.01.2021 г. – няма карантирани и с положителен PCR тест ученици, учители и служители.
 • 11.01. -15.01.2021 г. – 1 карантиниран ученик.
 • 18-22.01.2021 г. – няма случаи на заболели или контактни ученици и служители.
 • 25-29.01.2021 г. – няма случаи на заболели или контактни ученици и служители.
 • 01-05.02.2021 г. – няма случаи на заболели или контактни ученици и служители.
 • 08-12.02.2021 г. – 2 ученика контактни на близки с Kовид 19.
 • 15-19.02.2021 г. – 1 ученик контактен на близък с Kовид 19.
 • 22-26.02.2021 г. – 4 ученика контактни на близки с Kовид 19.
 • 01-05.03.2021 г. – 3 ученика контактни на близки с Ковид 19, 2 учители с положителен PCR-тест, 1 служител с положителен PCR-тест, 2 карантинирани паралелки
 • 08-12.03.2021 г. – 4 ученика контактни на близки с Ковид 19, 5 учители с положителен PCR-тест, 4 карантинирани паралелки, 1 ученик с положителен PCR-тест
 • 15-19.03.2021 г. – няма случаи на заболели или контактни ученици и служители.
 • 22-26.03.2021 г. – 1 служител с Ковид 19, 1 контактен служител, 2 контактни ученици.
 • 29.03-02.04.2021 г. – 1 ученик с положителен PCR-тест
 • 05.04-09.04.2021 г. – 1 ученик контактен на близък
 • 12.04-16.04.2021 г. – 1 ученик контактен на близък
 • 19.04-23.04.2021 г. – 2 ученика контактни на близки
 • 03.05-07.05.2021 г. – 1 ученик с положителен тест, 1 ученик контактен на близък
 • 10.05-14.05.2021 г. – 3 ученици контактни на близки
 • 07.06-11.06.2021 г. – НЯМА заболели и контактни на ДЗИ
 • 21.06-25.06.2021 г. – 1 контактен на близък с Ковид.
 • 28.06-02.07.2021 г. – НЯМА заболели или контактни на COVID-19

От ръководството