Информация за заболяваемостта – Covid-19

Уважаеми родители,

Тук ще отразяваме случаите на ученици/паралелки и учители/служители на училището, които са в карантина поради Covid-19.

  • 21.09. – 25.09.2020 г. в училището няма регистрирани нови случаи на Covid-19.
  • 30.09.2020 г. – 1 паралелка от VIII клас и 1 учител.
  • 05.10. – 09.10.2020 г. – няма случай на ученик/учител със съмнения за Covid-19 и установен случай на ученик/учител с Covid-19.
  • 13.10. 2020 г. – 1 (един) случай на ученик от XI клас с положителен тест за Covid-19. Паралелката не се карантинира. Предприети са действия по указания на РЗИ.
  • 12.10. – 16.10.2020 г. – 3 ученика карантенирани като контактни на близки от семействата, от 4в, 7в и 10г клас. Паралелките не се карантинират.

От ръководството