събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР

На 1-2.12.2019 г.  в гр. Смолян се проведе Иновационен лагер за генериране на идеи с ученици от Ученически компании – BetterArtGoods  и ECOSUFV 2002 на СУ Св. Паисий Хилендарски, по проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и  природни ресурси“ на Джуниър Ачийвмънт България.

В инициативата, която имаше състезателен характер се включиха шестима ученици от 11 в клас – Игнат Игнатов, Йосиф Станев, Христо Видев, Ели Аврамова, Теодора Пенева и Елена Гургенидзе, с ръководители Мария Неновска и Румяна Алексиева.

Общо 48 ученици от различни учелища от Пловдив, Карлово, Асеновград, Смолян, Хасково, групирани на случаен принцип в осем отбора, демонстрираха своите знания и умения в областта на кръговата икономика, предприемачеството, технологиите и презентирането. Учениците работиха по казус и представиха своите иновативни решения, като показаха креативност и екипен дух.

Екипът спечелил първо място включва трима ученици от нашето училище – Христо Видев, Игнат Игнатов и Ели Аврамова.