Иновационен лагер по зелено предприемачество


На 26.06.2017г. Джуниър Ачийвмънт България организира иновационен лагер по зелено предприемачество по проект Green, съфинансиран по програма „Еразъм “ на Европейският съюз, който се проведе в София Тех парк.

От СУ „Св. Паисий Хилендарски“ участваха учениците от 11в клас: Десислава Делчева, Елена Кирова, Елияна Севрийска, Каля Иванова, Теодор Пасков.

При работа в екип, отговор на казус и презентиране пред жури Елена Кирова бе отличена на първо място, а Каля Иванова и Десислава Делчева на трето място.
Учениците работиха с интерес в иновативна среда, с ментор и представиха достойно нашето училището!
 Преподавател: Румяна Алексиева