Инициатива „Деца помагат на деца“

Бяха събрани 40 кашона за инициативата „Деца помагат на деца“.