Зелено училище при СУ „Свети Паисий Хилендарски”, град Пловдив

През месец ноември 2022 г. учениците от 1. и 2. клас проведоха своите учебни занятия в по-
различна среда, а именно – в условията на зелено училище в парк “Родопи”, еко хотел
“Здравец”.
Паисиевците заедно със своите класни ръководители М. Маринова, А. Йошкова, М.
Кокошарова и Г. Ангелова съчетаха полезното с приятното. Децата затвърдиха и обогатиха
своите знания за природата и промените в нея, за видовете гори и представителите на
животинския свят. Успяха да се докоснат до ученето чрез опознаване. Освен това учениците
участваха в различни спортни и занимателни игри.
По време на мероприятието децата разбраха, че могат да бъдат задружни и добри приятели.

Зелено_училище_11

Зелено_училище_10

Зелено_училище_9

Зелено_училище_8

Зелено_училище_7

Зелено_училище_6

Зелено_училище_5

Зелено_училище_4

Зелено_училище_3

Зелено_училище_2

Зелено_училище_1