За учителите

Уважаеми колеги,

срочните оценки на учениците, за първи срок, трябва да бъдат нанесени до 30.01.2019 г. /сряда/.

Справките на класните ръководители да се предадат до 31.01.2019 г. /четвъртък/.