събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ X КЛАС

Уважаеми ученици,

Можете да се запознаете с индивидуалните резултати от изпитите от НВО за Х клас, за учебната 2020/2021 г., както следва:

По Български език и литература на 01.07.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа в СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 1.

По Математика на 01.07.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа в ПГЕЕ, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 26.

По Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (ИТИДК)  – 01.07.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа в СУ „Христо Груев Данов“ ,, гр. Пловдив, ул. „Ален мак“ № 1.

Запознаването с индивидуалните резултати става при спазване на изискванията на т. 71 от Правилата за информационна сигурност.

(Извлечение от   т. 71: 

  • Запознаване с оценените индивидуални работи на ученика от НВО става в присъствие на член на РКПОИР;
  • Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдените точки за всеки дин отговор;
  • Сканираното изображение не може да бъде снимано, записано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи )