За седмокласниците и техните родители

Подробна информация относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 учебна година, може да намерите на сайта на РПУО-Пловдив.

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (изтегли от тук)