За първокласниците и техните родители


Уважаеми родители на първокласници,

на 19 септември 2017 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща.

Присъствието ви е желателно.

 

От Ръководството