понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Изяви

РИОСВ – Пловдив проведе открит урок за чистотата на въздуха

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС поканиха учениците от 4 „б“ клас на СУ „Паисий Хилендарски“ с ръководител г-жа Бечковска на открит урок в автоматичната измервателна станция (АИС) за качеството на атмосферния въздух „Каменица“.

Експерти от двете институции запознаха по подходящ начин малчуганите с проблемите пред чистотата на въздуха в град Пловдив, основните източници на замърсяване и какво зависи от всички нас, за да се справим с него. Те научиха, че прахът е основният замърсител на въздуха, а през отоплителния сезон главен източник на прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита.

Малчуганите разгледаха апаратурата, с която разполага автоматичната станция и работата ѝ в реално време, разбраха кои показатели се следят ежедневно. В края на открития урок експертите „изпитаха“ децата за наученото, а те обещаха, че ще го споделят със семействата, приятелите и близките си и ще им препоръчат да използват по-екологосъобразен начин на придвижване от автомобилите.

РИОСВ-Пловдив неслучайно организира инициативата през октомври – първият месец от отоплителния сезон. Чрез нея екоинспекцията цели да заостри общественото внимание към проблемите на чистотата на въздуха в града и да насърчи отговорното поведение и прилагането на устойчиви практики от страна на гражданите, бизнеса и институциите за подобряване качеството на въздуха през предстоящия зимен период. Измерванията на съдържанието на фини прахови частици в атмосферата показват, че за периода октомври-март превишенията на нормите за чистотата на въздуха са значително повече от тези в периода април-септември, което доказва силното влияние на битовото горене през този период.

Събитието се проведе на открито при спазване на  противоепидемичните мерки.

Виж статията тук.