събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

За Вас, осмокласници!

Записването на ученици приети на І етап или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране е от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.  в 4 кабинет  на училището.

Работното време на комисията е от 8:30 ч. – 16:30 ч.

Учениците се записват в училището, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

  •        Заявление до директора (попълва се на място по образец);
  •        Оригинал на свидетелството за основно образование;

От Ръководството