За Вас, зрелостници !

Тържественото връчване на дипломите на зрелостниците от випуск 2017 ще се състои на 23.06.2017 г. от 11.00 часа в двора на училището.

 

От ръководството