За Вас, зрелостници!


Във връзка с предстоящите ДЗИ през месец август е необходимо всички ученици завършили XII клас да подадат заявления за участие. Заявления ще се приемат до 13.07.2017 г.

От училищното ръководство