вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Започна учебната година за иновативните паралелки

Роботика_1.JPG

На 01.09.2022 г. за втора поредна учебна година  започна изучаването на учебен предмет „Роботика и виртуален дизайн” за учениците от иновативните паралелки в пети клас в СУ „Свети Паисий Хилендарски”, град Пловдив. Децата ще учат как да създадат своя робот и да го накарат да изпълнява избраните от тях команди. 

 Учениците придобиват полезни и практически познания, свързани с програмирането, които ще прилагат в училище и по учебните предмети „Информационни технологии”, “Информатика”, „Математика”, „Физика и астрономия” и други. На базата на тези знания те изграждат основни умения за всяка бъдеща професия и начинание.

Роботика_2.JPG

Паралелно с петокласниците училищния праг пристъпиха и децата от иновативните паралелки в шести клас.
Благодарение на огромния интерес на учениците, тяхното усърдие и последователност при
изпълнение на задачите и високия професионализъм на техните учители по учебния предмет
“Роботика и виртуален дизайн” резултатите вече са налице – децата сами управляват своите роботи.