ЗАПОЗНАВАНЕ С ОЦЕНЕНИТЕ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ДЗИ

Уважаеми зрелостници,

Съгласно заповед на директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, запознаване с изпитните си работи можете да направите лично в присъствието на представител на училищната зрелостна комисия до 15 юни от 12.00 до 16.00 часа в училището, трети етаж, стая № 29 като представите документ за самоличност.

При запознаването имате право само да разгледате оценената изпитна работа без да я заснемате или да водите записки.

Зрелостна комисия