„Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за
учебната 2022/2023 година за сформиране на следните групи и отбори:
Модул 1. Изкуства
Групи и специалисти, които да ги водят:

 1. Мартин тромпетен (фанфарен) оркестър, V–VII клас, с ръководител – специалист по
  музикална педагогика или ръководител на духов оркестър
 2. Инструментална група с ударни инструменти „Megic drums“, VIII–XII клас, с ръководител
  – специалист по музикална педагогика или специалист по ударни инструменти
 3. Група за съвременен танц с маршови елементи, V–VII клас или VIII–XII клас с
  ръководител – специалист по танцово изкуство и/или учител по физическо възпитание
  и спорт
  Модул 2. Спорт
  Отбори и специалисти, които да ги водят:
 4. Футбол, момчета, I – IV клас, с ръководител – учител по физическо възпитание и спорт
  и/или треньор по „Футбол“
 5. Волейбол, момчета, V–VII клас – учител по физическо възпитание и спорт или треньор
  по „Волейбол“
 6. Волейбол, девойки, VIII–X клас – учител по физическо възпитание и спорт или треньор
  по „Волейбол“