Есенна ваканция

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Дните от 29.10.2022г. до 01.11.2022 г. включително, са определени за есенна ваканция
със Заповед № РД09-4066/30.08.2022 г. на министъра на МОН.
Учебните занятия се възстановяват от 02.11.2022 г. в следните учебни смени:

  • учениците от I до VII клас, учат първа смяна
  • учениците от VIII до XII, учат втора смяна

Разписание на учебните часове ТУК.