сряда, декември 6, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ –
„ДИГИТАЛНА РАНИЦА“

Уважаеми родители и ученици,
Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за
ученици от I до XII клас. Тя служи и като информационен портал за родители, като им позволява
да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките,
отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.
Достъпът до нея се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните
образователни акаунти в @edu.mon.bg, които училището е предоставило на всеки ученик.
Достъпът на родителя се осъществява чрез регистрация в Националната електронна
информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и
добавянето на персоналния код на съответния ученик.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО