понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Електронен прием на учениците в първи клас

След промяната на нормативните документи, изискващи от общините с повече от едно училище да разработят система за прием на учениците в първи клас, общинската администрация на град Пловдив взе решение да въведе електронен прием в рамките на три класирания, като се съобрази с досега ползваните в училищата правила и изискванията на новите държавни стандарти в областта на образованието. Целта е с използването на съвременните технологии да бъдат улеснени и по-добре информирани родителите и да бъде създадена по-ефективна организация на приема на децата в първи клас.

В изготвения проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, който ще бъде предложен за гласуване на Общински съвет – Пловдив, като най-важен критерий е поставено желанието на родителите. За около 90 % от училищата на град Пловдив с ученици в първи клас има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест.