Европейски ден на спорта в училище

2018 година е четвъртата година, през която националният празник посветен на спорта в училище – Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/  раздвижи учениците на СУ „Св.Паисий Хилендарски“.