Допуснати до събеседване и практически изпит за длъжността „Учител по ИТ“

Списък

  1. Силвия Стайкова
  2. Бояна Тодорова
  3. Стоянка Вътева
  4. Диана Маркова
  5. Радослава Исова

Кандидатите да се явят на 15.10.2018 г. (понеделник) в 11:45 ч. във фоайето на II-ри етаж на СУ „Св. Паисий Хилендарски“.