Резултати от конкурса за счетоводител

1. Стоян Николов Бимбашев

2. Силва Вахе Терзиян

От ръководството