ДЗИ 2022г.

ВАЖНО ЗА ДЗИ – СЕСИЯ: АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

На 24.08.2022 г. от 9:00 ч. до 13:00 часа ще се раздават  служебните бележки за допускане до държавните зрелостни изпити – сесия: август-септември 2022 г. на учениците, които са заявили желание за явяване на ДЗИ.

Служебните бележки могат да се получат от класния ръководител или от канцеларията на училището – лично от ученика след представяне на документ за самоличност.

В дните 12, 13 и 14 септември 2022 г., зрелостниците могат да се запознаят с оценените изпитни работи от ДЗИ, сесия: август септември 2022 г. в eлектронна среда (виж тук)

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 2021/2022 г. (виж тук)

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година (виж тук)

Заповед на Министър на образованието и науката (виж тук)

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА (виж тук)

За родители (виж тук)

Важно за зрелостниците (виж тук)

Сесия август – септември (виж тук)