вторник, септември 26, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ДЗИ 2023г.

ОТНОСНО: Запознаване с оценените изпитни работи от ДЗИ, сесия: август-септември 2023г.

 1. Зрелостниците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, могат да се запознаят с
  оценената си писмена работа от ДЗИ, сесия август-септември 2023 г., лично, срещу документ
  за самоличност, в каб. 28, ет. 3, в сградата на училището, ул. „Родопи“ № 48.
 2. Зрелостниците от други училища, положили ДЗИ по ИТ (ПП) в СУ „Св. Паисий
  Хилендарски“, сесия август-септември 2023 г., могат да се запознаят с изпитната си работа –
  лично, срещу документ за самоличност, в каб. 28, ет.3, в сградата на училището, ул.
  „Родопи“ № 48.
  Работно време на комисията:
  На 11.09.2023 г. от 14:00 ч. до 16:30 ч.
  Място: каб. 28, етаж 3.
  На 12.09. и на 13. 09. 2023 г. от 9:00 ч. до 12:00 ч.
  Място: каб. 28, етаж 3
 3. Зрелостниците на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив, могат да се запознаят с
  оценената си писмена работа от ДЗИ по ИТ (ПП) и от ДЗИ по Информатика (ПП), сесия
  август-септември 2023 г., в училището, в което са положили съответния изпит.

График за провеждане на пробни изпити от НВО и ДЗИ за учебната 2022/2023 г. (виж тук)

ВАЖНО ЗА ДЗИ – СЕСИЯ: МАЙ-ЮНИ 2023 Г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 2022/2023 г. (виж тук)

Заповед на министъра на образованието  за ДЗИ и график на дейностите (виж тук)

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА (виж тук)

За родители (виж тук)

Важно за зрелостниците

– Заявление за допускане до ДЗИ 2023 г. (виж тук)

Срок за подаване на заявленията за допускане до ДЗИ:

Сесия май-юни 2023 г.

06.02.2023 – 21.02.2023 г.

Сесия август-септември 2023 г.

26.06.2023 – 07.07.2023 г.

Забележка: Зрелостниците от випуск 2022-2023 г. подават заявленията за допускане до ДЗИ за сесия май-юни чрез класния си ръководител.

Завършилите в предишни години подават заявленията в канцеларията на гимназията – лично.

Правила за информационна сигурност (виж тук)