ДЗИ – ЗАПОЗНАВАНЕ С ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Уважаеми зрелостници,

Можете да разгледате писмените си работи в стаята на зам.-директорите от 14 до 16 септември.