понеделник, декември 4, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Дейности

Детско полицейско управление

На 14 октомври 2016 г. се проведе първото занятие от обучението на младите полицаи – участници в Първото детско полицейско управление при СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив. Темата „Запознаване на участниците и въведение в курса“ беше представена от полицейски инспектор Иван Баламджиев и инспектор ДПС Борислава Ангелова. Участниците взаимно се опознаха, представяйки се с нещо интересно и любопитно за тях. Полицаите приеха и собствени правила, които да отразяват както индивидуалния, така и общия интерес при провеждане на занятията. Учениците изброиха основните задължения на полицая и смисъла на полицейската професия – полицаите да се грижат за спазването на реда и законите в обществото.

Полицейските служители поясниха на децата как да разпознаят полицая, каква е униформата, екипировката; отличителните знаци на полицая (шапка, светлоотразителна жилетка); част от помощните средства, които използват полицаите в ежедневната си работа (белезници, палка, каска, защитен шлем, бронежилетка, радиостанция, фенер); служебна карта, с която доказва, че е полицай. Запознаха децата с темите, които ще изучават през първия и втория учебен срок, залегнали в предварително изготвения график, утвърден от началника на IV РУ – Пловдив на МВР главен инспектор Сивлин Бабаджанов и от директора на училището г-н Илия Къртев.

Националната програма „Детско полицейско управление” е инициатива на Министерството на вътрешните работи и е предвидена за реализиране от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации, в къщи, на улицата, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите. Пожелаваме успешни и интересни занимания на младите полицаи в Първото детско полицейско управление при СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – град Пловдив!