Ден на ученическото самоуправление – 11.05.23 г.

Сияна Лалова, ученичка от 9. а клас, специалност „Графичен дизайнер“ – директор

Валерия Иванова, ученичка от 9. а клас, специалност „Графичен дизайнер“ – технически сътрудник

Магдалена Кубатова, ученичка от 9. а клас, специалност „Графичен дизайнер“ – педагогически съветник

Виктория Бочева, ученичка от 9. а клас, специалност „Графичен дизайнер“ – заместник-директор