събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

Декларации за съгласие за тестване на ученици и наличие на сертификат

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици над 14 – годишна възраст (виж тук)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици до 14 – годишна възраст (виж тук)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици със специални образователни потребности (виж тук)