събота, декември 9, 2023
СУ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Съобщения

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

1 НОЕМВРИ 2020 Г.
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ II ДО XII КЛАС

На 01.11.2020 г. (неделя) в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив с подкрепата на  Училищното настоятелство ще се проведе Математически турнир „Черноризец Храбър“.

Записване за участие от 16.10.2020 г. до 28.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., в канцеларията на СУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив, ул. „Родопи“ №48. 

Такса: 12,00 лева

Тел. за контакти: 0897567152, е-mail: su@paisii.info 

Регламент:

Състезателните теми са за: 2. клас, 3. – 4. клас, 5. – 6. клас, 7. – 8. клас, 9. – 10. клас и 11. – 12. клас. 

Време за работа: 1 час и 30 минути (за 2. клас времето е 1 час). 

Начало на работата по темите: 

за 2. – 4. клас и 7. – 8. клас 10:00 – 11:30 ч.

за 5. – 6. клас и 9. – 12. клас 12:00 – 13:30 ч. 

Учениците носят ученическа карта/лична карта, заемат местата си 15 мин. преди началния час на турнира и предават на квесторите в залата декларация от родител за информирано съгласие.

Разпределението на учениците по зали (по вх. номера) ще бъде публикувано на сайта на училището в деня преди турнира.

 Резултатите на участниците ще бъдат обявени поименно в Интернет страницата на Турнира (http://www.math.bas.bg/ch) и на сайта на училището, с изключение на тези, които не желаят да им се публикуват резултатите.

Регламент на турнира:  http://www.math.bas.bg/ch/about.php

Декларация от родител/настойник (тук)