Да спасим природата и животните

Да спасим природата и животните

С настъпването на пролетта, учениците от IIIа клас при СУ „Св. Паисий Хилендарски“, започват кампания под надслов: „Да спасим природата и животните“.

     Идеята възникна сред самите ученици, които имат силното желание да преустановят изхвърлянето на храната, която остава след закуска и обяд в училище. С нея дечицата искат да хранят птичките, които ни радват през пролетта и лятото.

     За целта по собствена инициатива и с помощта на родителите децата изработиха хранилки за птичките, които поставиха днес по дърветата в училищния двор. Така те отправиха недвусмислено послание за това как с малки, но осъзнати жестове можем да превърнем остатъците от храна във вкусна прехрана за птичките. Това е един урок по активно и отговорно поведение към хранителните ресурси и живата природа.