Грипна ваканция

Във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост в община Пловдив се преустановяват учебните занятия в училищата на територията на община Пловдив за периода от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително.

05.02.2020 г. – междусрочна ваканция.

Учебните занятия ще започнат на 06.02.2020 г. /четвъртък/ с учебна програма за втори учебен срок.

Учебните занятия ще се провеждат както следва:

  • учениците от 1, 8 – 12 клас – първа смяна;
  • учениците от 2 – 4, 5 – 7 клас – втора смяна.

Забележка: Учебната програма за втори учебен срок ще бъде публикувана на сайта до края на седмицата.