График поправителни сесии

за провеждането на втора, редовна поправителна сесия – септември 2020 г.гимназиален етап

1. Физика и астрономия – 04.09.2020 г.

2. Руски език – 08.09.2020 г.

3. Английски език – 11.09.2020 г.

Начален час – 9.00 ч. Кабинет – №1

6